Skip to content
Öppna webbplatsens navigeringsfält
Go to GoCardless homepage
Prissättning
InloggningRegistrera dig
Länkstig
Bg Autogiro

Ta emot Autogirobetalningar

Skriven av

Senast redigeradjan. 20201 minuters läsning

Denna guide tar dig igenom hur du meddelar dina kunder, skickar en betalning till Bankgirot och de svarsmeddelanden du kommer att motta.

Meddela dina kunder om betalningar

Innan du kan ta emot (debitera) en Autogirobetalning från en kund ska du ge dem en föravisering. Reglerna kräver att din kund är informerad om varje betalning innan den dras från deras konto.

Om dina betalningar varierar i antingen täthet eller belopp, så krävs det att du meddelar din kund 8 dagar innan varje betalning. Meddelandet måste innehålla betalningsdatum och belopp. Till skillnad från SEPA eller brittiska Direct Debit, så kan detta meddelande inte tas bort genom ett extra avtal med din bank.

Dock finns det två undantag från denna regel:

  • För regelbundna betalningar av ett fast belopp, kan en enda betalningsavisering eller faktura utfärdas. Denna måste innehålla information om hur ofta betalning kommer genomföras och belopp.

  • Om din kund har godkänt en Autogirobetalning i samband med ett köp eller order så behöver du inte ge en avisering i förväg. Du kommer behöva förtydliga på fakturan att betalningen kommer ske med Autogiro.

Den avisering som ges, antingen fysiskt skrivet eller elektroniskt, ska vara så tydlig som möjligt.

Inlämnande av betalningsanmodan till bankerna

Betalningsbegäran skickas in till bankerna genom bankgirot. Varje begäran går genom din bank och kundens bank. På betalningens förfallodag kommer din bank att kreditera ditt konto. Din kunds bank kommer sedan debitera kundens konto. Bankerna kommer sedan betala beloppen sinsemellan.

Fler detaljer om processen för att anmoda om betalningar finns här.

Efter anmodan

Efter en genomförd betalning kommer ditt konto helt enkelt krediteras och du mottar betalningen. Det kommer inte skickas ut några aviseringar eller meddelanden, men om betalningen däremot misslyckas kommer Bankgirot att skicka ett meddelande med detaljer om den misslyckade betalningen. För alla detaljer om hur du mottar dessa meddelanden och dess innebörd, se vår guide om hur man behandlar Autogirorapporter från Bankgirot.

Ta emot Autogirobetalningar via GoCardless

GoCardless kan behandla Autogirobetalningar åt dig, samt:

  • Registering mandates: GoCardless kommer hantera medgivanderegistreringen med Bankgirot på dina vägnar.

  • Notifying customers: GoCardless kommer skicka en föravisering på varje betalning till kunderna som är godkänd av bankerna (valfri).

  • Submitting payment requests: GoCardless kommer hantera alla betalningsanmodningar till Bankgirot på dina vägnar.

  • Managing payments: GoCardless hanterar automatiskt rapporter från Bankgirot och visar dig statusen på alla dina betalningar. Vi gör det också enkelt för dig att annullera betalningar, försöka genomföra en misslyckad betalning igen eller återbetala kunder inom vårt system.

GoCardless tillåter dig också att ta emot betalningar genom andra medgivandesytem, inklusive SEPA för eurozonen och brittiska Bacs. För att läsa mer om hur du mottar Autogirobetalningar med GoCardless, besök GoCardless.com.

FöregåendeObligatoriskt innehåll i medgivanden