Skip to content
Länkstig
Bg Autogiro

Tider inom Autogiro

Skriven av

Senast redigeradjan. 20202 minuters läsning

Likt andra automatiska betalningssystem såsom BACS och SEPA är Autogiro inte en omedelbar betalningsmetod.

Denna guide detaljerar de olika, viktiga tidpunkterna inom Autogiro och förklarar hur GoCardless kan hjälpa dig att optimera dem.

Föravisering

Utom i de fall som nämns nedan måste du meddela kunden innan du skickar en betalning till insamling in av Autogiro. Som standard krävs det att du meddelar kunden 8 arbetsdagar innan förfallodatumet.

Anmärkningsvärda undantag från denna regel är:

  • Uttryckligen auktoriserade betalningar - om kunden har godkänt en Autogirobetalning i samband med ett köp eller beställning så behöver du inte att meddela om betalningen i förväg. Dock måste du göra det tydligt på fakturan att betalning kommer ske med Autogiro.

  • Fasta betalningsplaner - för regelbundna betalningar av ett fast belopp kan en enda betalningsavisering eller faktura utfärdas. Detta måste dock innehålla information om hur ofta betalningen kommer genomföras och belopp.

Avstängning från att genomföra betalningar i Autogiro

Insamla en Autogirobetalning mot ett befintligt medgivande

En insamling under ett befintligt medgivande ska lämnas till bankerna en arbetsdag före förfallodatum. De relevanta tiderna är:

  • D-8 - Detta är den sista dagen du kan skicka en avisering om betalningen till din kund (om inte det är ett av undantagen ovan).

  • D-1 - Detta är sista datumet för betalningsinstruktioner att mottas av Bankgirot.

  • D - Den dag då betalarens bankkonto debiteras. Detta är också när du kommer att meddelas via Bankgirot om transaktionen har misslyckats.

  • D+3 - Detta är den sista dagen som du kan försöka genomföra en betalning igen, om det misslyckades på grund av otillräckliga medel.

I Autogirosystemet har betalaren rätt att efterfråga en återbetalning av en auktoriserad betalningsinsamling inom 8 veckor från att deras konto debiterades. Betalaren har också rätt att efterfråga en återbetalning av en icke-auktoriserad betalningsinsamling i upp till 13 månader efter att deras konto debiterades

Samla in betalningar utan existerande medgivande

Om du inte redan har ett medgivande från din kund, måste du upprätta ett innan en betalning kan inhämtas. Du måste sedan vänta 6 vardagar för att tillåta medgivandet att ställas in innan du skickar en begäran om inbetalning. Detta innebär ett medgivande kan ställas in och betalning skickas in inom perioden på åtta dagars föravisering.

För mer information om hur du upprättar ett medgivande, läs vår guide om Autogiromedgivanden.

Meddelanden om misslyckade betalningar

En betalning kan fortfarande misslyckas efter den skickats in, på grund av att betalaren har otillräckligt med pengar på sitt bankkonto. Betalaren måste ha tillräckliga medel på kontot vid 00:01 på dagen för betalningen. Om en betalning misslyckas av denna anledning kommer du att få en uppdatering i den dagliga Betalningsspecifikationsrapporten. Se vår guide om rapporter från Bankgirot för mer information.

Du kan försöka genomföra misslyckade betalningar igen, en gång per dag i upp till tre dagar i perioden efter förfallodagen.

Helgdagar och optimering av tidspunkter

Förfrågningar till bankerna kan inte göras på helgdagar, och bankerna kommer inte att behandla några Autogiromeddelanden på icke-arbetsdagar. Trots detta är det möjligt att ta emot meddelanden som sändes dagen innan. Till exempel, misslyckade betalningsrapporter fördelade över natten på en fredag finns att hämta på en lördag förmiddag.

Betalningstidspunkter med GoCardless

GoCardless bearbetar alla Autogirobetalningar enligt den helt optimerade tidtabellen ovan. Vi kommer att motta pengarna på dagen då kundens bankkonto debiteras. Följande dag kommer vi att överföra alla betalningar vi har samlat in på ditt konto. Medel kommer därför finnas på i ditt konto på D+2.

GoCardless kan skicka och ta emot meddelanden från bankerna för din räkning, som överensstämmer med aviseringsreglerna, interna banktider och stopptider. Detta kommer att ge dig absolut insyn i statusen för dina betalningar, med tillgång när som helst genom vår dashboard och API.

För att läsa mer om att ta emot Autogirobetalningar genom GoCardless, besök GoCardless.com.

FöregåendeKundskydd