Skip to content
Länkstig
Bg Autogiro

Få tillgång till Autogiro

Skriven av

Senast redigeradjan. 20202 minuters läsning

För att få tillgång Autogiro, ska man vanligtvis gå igenom följande tre steg:

  1. Underteckna ett kontrakt med din bank

  2. Implementera en lösning för att skapa och hantera betalningsfiler för Bankgirot

  3. Upprätta en säker kommunikationslösning för att utbyta filer med Bankgirot

Underteckna ett kontrakt med din bank

Företag måste underteckna ett kontrakt med en partnerbank för att göra inlämningar till Bankgirot.

Betalningsmottagaren kan kontakta sin föredragna bank för att begära att få tillgång till Autogirotjänsten. Varje bank har olika ansökningsprocesser, men alla måste vara nöjda med betalningsmottagarens förmåga att uppfylla Autogiros systemregler och verifiera betalningsmottagaren avtalsförmåga att ersätta partnerbanken vid eventuella återbetalningar.

Skapa och hantera betalningsfiler

Instruktioner måste skickas in till Bankgirot i ett filformat med korrekt struktur och innehåll. Innehållet i dessa filer går vi igenom mer detaljerat i vår guide om att skicka in filer till Bankgirot.

De flesta företag använder ett mjukvaruprogram från en tredje part för att skapa betalningsfiler. Denna funktion kan inkluderas i Enterprise Resourcing Planning-system (ERP) eller branschspecifik mjukvaruprogram såsom gymhanteringsprogram. Samma program kan typiskt också importera filerna som innehåller svar från Bankgirot.

Upprätta en kommunikationslösning

Betalningsfiler måste skickas till Bankgirot genom en säker kommunikationskanal.

Mjukvara från tredje part är tillgängliga för att skapa och verifiera denna kommunikationskanal. En behörig användare från betalningsmottagarens företag måste logga in i programmet för att etablera länken till Bankgirot . Den här användaren måste lämna filer för nya medgivanden och betalningar och hämta filer som innehåller uppdateringar om betalningar. Dessa uppdateringar omfattar koder för fel och brister.

För att uppnå optimal timing måste betalningsmottagare etablera en intern process för att ladda ner filer från Bankgirot varje morgon och skicka filer till Bankgirot i slutet av varje arbetsdag.

Företag som bearbetar en större volym Autogirobetalningar kan investera den extra tid, kostnad och resurser som skulle användas vid manuell behandling till att köpa och ställa in en FTP-lösning för att automatiskt föra över filer till och från Bankgirot och ett ERP-system.

Använda Autogiro med GoCardless

GoCardless är en online Autogirospecialist som hanterar hela insamlingsprocessen för din räkning. När du använder vår tjänst behöver du inte ett avtal med din bank eller dyr programvara att lämna in till Bankgirots system. Upprättningsprocessen beskriven ovan är då ersatt med en enkel upprättningsprocess.

Du kan hantera dina betalningar själv genom att använda vår användarvänliga dashboard. Du kan också integrera vår REST API för att skapa ett helt automatiserat system.

Vi tillåter dina kunder att upprätta Autogirobetalningar online. Detta betyder att du inte behöver ta emot och förvara pappersmedgivanden. Så snart ett medgivande är på sin plats, kan du ta enstaka eller återkommande betalningar från din kund.

Det finns två sätt att ta Autogirobetalningar med GoCardless:

  • Använd GoCardless bankgironummer: GoCardless har en bankgironummer från vilket vi kan skicka och hantera betalningar för din räkning. GoCardless tillåter betalningsmottagaren att anpassa en del av betalningsreferensen - detta innebär att namnet på säljaren kan vara synligt på kundernas kontoutdrag.

  • Använd ditt eget bankgironummer: GoCardless kan upprätta ett bankgironummer till dig. Detta kallas ibland för dataförvaltning. Med det här alternativet kommer namnet på ditt företag visas på kundernas kontoutdrag.

Om ditt företag har kunder utanför Sverige, kan GoCardless också ge tillgång till de lokala motsvarigheterna i Autogiro i andra länder. Allt detta hanteras inom samma konto och integration. Detta inkluderar SEPA Direct Debit i eurozonen och Bacs Direct Debit i Storbritannien. För mer information se vår Bacs Direct Debit guide och vår SEPA Direct Debit guide.

FöregåendeAnvändningsområden för Autogiro