Skip to content
Länkstig
Bg Autogiro

Online betalningssidor

Skriven av

Senast redigeradjan. 20202 minuters läsning

Denna praktiska guide hjälper dig med villkoren för att erbjuda Autogiro på din hemsida.

Organisationen som ansvarar för tillsynen av Autogirosystemet, Bankgirot, definierar tre typer av onlinemedgivanden för Autogiro (för fler detaljer om detta, se vår guide om Autogiromedgivanden här).

GoCardless använder medgivanden via ett elektroniskt medgivandeformulär. Denna praktiska guide hjälper dig med de villkor som ska uppfyllas för att skapa detta elektroniska dokument och för att kunna erbjuda Autogiro på din hemsida.

För att skapa betalningssidor som lever upp till samtliga villkor och krav behöver du också:

 1. Genomföra dina betalningar via HTTPS

 2. Spara betalarens namn, person- eller organisationsnummer och bankuppgifter

 3. Upplysa om ditt företags namn, adress, organisationsnummer och logga

 4. Visa Autogiros medgivandetext

GoCardless betalningssidor används som ett exempel genom hela denna guide. Du kan se dem i sin helhet här.

1. Genomför dina betalningar via HTTPS

Varför? Säkerställer att kunduppgifter överförs säkert.

Hur? Konfigurera din hemsida så den endast accepterar krypterade förbindelser (SSL).

guides > images > ssl

2. Spara betalarens namn, person- eller organisationsnummer och bankuppgifter

Varför? Detta är uppgifter som krävs för att upprätta en Autogiroinbetalning.

Hur? Samla in denna information på en betalningssida.

Namn ska inkludera både för- och efternamn. Namnet på kontoinnehavaren kan vara annorlunda från betalarens namn (till exempel vid en företagstransaktion (B2B)) men du kan föreslå att sammanfoga för- och efternamn.

Svenska personnummer ska upplysas av privatkunder (eller samordningsnummer för personer som inte är folkbokförda i Sverige). Organisationsnummer ska upplysas av företagskunder.

Bankuppgifter ska inkludera clearingnummer och kontonummer. Lokala bankkontouppgifter krävs för Autogiro i Sverige, och det är inte möjligt att uppge ett Autogiromedgivande som går till ett utländskt konto (IBAN).

Du kan också välja att samla in kundens e-mailadress då det finns aviseringskrav innan betalningen görs med Autogiro. Se vår guide om att ta emot Autogirobetalningar för mer information.

Nedan visas en betalningssida som uppfyller samtliga krav och villkor:

guides > images > Autogiro-payment-page-example

3. Uppge ditt företags namn, adress, organisationsnummer och logga

Varför? Säkerställer att kunden vet vem det är som tar emot betalningen.

Hur? Lägg till en textsignatur på sidan tillsammans med företagets logga. Villkoren tillåter också företag att istället visa Bankgirots logga, om man hellre vill det.

4. Visa kunderna deras uppgifter för bekräftning och visa Autogiromedgivandet

Varför? Bekräfta kundens samtycke och Autogiros villkor och regler som betalaren accepterar när de signerar medgivandet.

Hur? Visa en slutgiltig bekräftelse innan formuläret skickas in och tillhandahåll en kopia av medgivandet.

Du kan själv välja formatet på medgivandet med det måste ha följande detaljer:

 • Kundens uppgifter: namn, person/organisationsnummer och kontouppgifter, såsom förklarat ovan

 • Kundens betalningsleverantör (kundens bank)

 • Ditt företags detaljer, såsom beskrivet ovan

 • Datumet som medgivandet upprättades på

Bankgirot tillhandahåller obligatorisk text som ordagrant ska ingå i medgivandet. Den obligatoriska texten finns tillgänglig på engelska och svenska.

Du kan se en medgivandebekräftelse som uppfyller samtliga krav nedan:

guides > images > Autogiro-confirmation-screen

När du klickar på 'Se dina inbetalningsinstruktioner' öppnas en elektronisk kopia på medgivandet. Du kan se ett exempel här.

När en kund har bekräftat det elektroniska medgivandet ska du skapa en tidstämpel (timestamp) av transaktionen. Du bör också lagra IP-adressen eller en logg av transaktionen.

Autogiro och GoCardless

GoCardless är en end-to-end Autogiroleverantör. Vi kan antigen sköta Autogirokompatibiliteten åt dig, eller guida dig genom din egenanpassade implementation.

GoCardless har färdiga betalningssidor som:

 • uppfyller systemers alla villkor och regler

 • har översatts till engelska och svenska (vi upptäcker automatiskt kundens språk och visar betalningssidan på det språket)

 • kan anpassas med ditt företags namn och logga

Alternativt kan du använda GoCardless Pro API om du vill designa och erbjuda dina egna betalningssidor. Din kontoansvariga kontaktperson hjälper dig med implementationen av Autogiros riktlinjer och villkor.

För att läsa mer om att ta emot Autogirobetalningar eller för att registrera ditt intresse av GoCardless, kolla in vår hemsida.

FöregåendeHur man behandlar Autogirorapporter från Bankgirot