Skip to content
Länkstig
Bg Autogiro

Orbok för Autogirotermerna

Skriven av

Senast redigeradjan. 2020

Benämning Innebörd Mer detaljer
(För-)Aviseringar En alternativ benämning för meddelanden som tillhandahåller den föravisering som krävs enligt systemreglerna. Skicka föraviseringar
Bankdag Betalningar (Uppladdningar) till Bankgirot sker endast på arbetsdagar. Dessa är definerade av Bankgirot och exkluderar helger och allmänna helgdagar. Tider inom Autogiro
Bankgironummer En identifieringsadress som pekar på ett bankkonto. Organisationer som tar emot Autogirobetalningar måste ha ett Bankgironummer. Bankgironummer
Bankgirot Clearingsystemet som administrerar Autogirosystemet - all Autogirokommunikation sker genom Bankgirot. Introduktion till Autogiro
Betalningsinstruktioner De betalningar som Bankgirot tar emot och behandlar. Skicka in till Bankgirot
Betalningsunderlag Den fil som skickas från företaget till Bankgirot och innehåller de betalningar som ska utföras. Bankgirot har för närvarande gamla och nya fillayouter - endast den nya fillayouten tillåter full avprickning av betalningar. Skicka in till Bankgirot
Betalningsspecifikationsrapport Rapporten från Bankgirot innehåller uppdateringar om betalningar, inklusive eventuella betalningar som stoppats i täckningskontrollen. Rapporter från Bankgirot
Föravisering I enighet med reglerna för programmet ska kunderna meddelas innan beras betalning länmar deras konto. Ta emot Autogirobetalningar
Förfallodatum Datumet som betalningen sker från betalarens konto. Tider inom Autogiro
Inbetalning Används i den här guiden för att hänvisa till Autogiros motsvarigheter i andra länder. Exempel är Bacs Direct Debit i Storbritannien och SEPA Direct Debit i euroområdet. Introduktion till Autogiro
Informationskoder Informationskoder ger information om statusen på medgivanden som skickats in till Bankgirot. Rapporter från Bankgirot
Kommentarkod Kommentarkoder används i samband med informationskoder inom Bankgirots rapporter. De anger orsaken till medgivandeinformationsåtgärder. Rapporter från Bankgirot
Kommunikationssätt Det sätt företaget använder för att skicka och hämta filer, till och från Bankgirot. Tjänsten som tillhandahålls av Bankgirot kallas Bankgiro Link. Få tillgång till Autogiro
Medgivande Ett medgivande från kunden att debitera framtida betalningar automatiskt. För att upprätta ett medgivande ska dina kunder fylla i en standardblankett. Autogiromedgivanden
Medgivandeavisering Filen som mottas från Bankgirot innehållande aviseringar om inkomna medgivanden. Rapporter från Bankgirot
Medgivandeblankett Blanketten som används för att registrera ett nytt medgivande. Denna inkluderar både pappersblanketter och elektroniska blanketter. Autogiromedgivanden
Medgivande via blankett En pappersblankett för medgivande. Detta är den enda typen av medgivande som kan tecknas med ett Bankgironummer i stället för ett kontonummer. Autogiromedgivanden
Medgivande via elektroniskt medgivandeformulär Ett skräddarsytt elektroniskt medgivandeformulär som har godkänts av betalarens bank. GoCardless erbjuder ett optimerat medgivandeformulär till sina kunder, inklusive företagets logga. GoCardless Pro-användare kan också ha sina egna medgivandeformulär online. Autogiromedgivanden
Medgivande via Hemsida Ett elektroniskt formulär som erbjuds av Bankgirot. Företag kan länka till detta formulär från sin webbsida. Autogiromedgivanden
Medgivande via Internetbank Ett elektroniskt medgivandeformulär som har signerats av betalaren efter den har loggat in på sin internetbank. Autogiromedgivanden
Obehörig transaktion En transaktion är obehörig om ett Autogiromedgivande aldrig undertecknades eller om medgivandet annullerades innan betalningen gjordes. Kundskydd
Täckningskontroll En kontroll som utförs av Bankgirot på betalningsdagens morgon. Denna bekräftar om det finns täckning för betalningen på betalarens konto så att betalningen kan genomföras. Rapporter från Bankgirot

FöregåendeSkicka föraviseringar