Skip to content
Länkstig
Bg Autogiro

Autogiromedgivanden

Skriven av

Senast redigeradjan. 20203 minuters läsning

Denna guide tar dig igenom reglerna kring uppsättning och hantering av ett Autogiromedgivande.

Vad är ett Autogiromedgivande?

Ett Autogiromedgivande är en är en tillstånd som ges av kunden till ditt företag att samla in betalningar från kundens bankkonto. Detaljerna för varje tillstånd är standardiserade:

 • Alla framtida betalningar tillåts så att du kan insamla alla belopp när som helst från din kund.

 • Din kund måste underrättas senast åtta arbetsdagar innan betalningen inhämtas och dras från deras konto.

 • Alla betalningar omfattas av lagen om betaltjänster (2010:751). Detta ger skydd till kunderna om en betalning tas av misstag.

 • Medgivanden kan antingen skrivas på engelska eller svenska (standardiserad formulering finns på båda språken).

I många fall kommer det att finnas en särskild förfalloplan, t.ex. en fast återkommande prenumeration, när Autogiromedgivandet ges tillåtelse. Autogiroreglerna och betaltjänstlagen (2010: 751) skyddar kunden från andra betalningar som kan har genomförts i ett bedrägligt syfte eller felaktigt.

Upprätta ett Autogiromedgivande

För att registrera ett medgivande behöver din kund att utfylla ett formulär för Autogiromedgivande. I allmänhet görs detta på ett av två sätt:

 • Pappersmedgivande. En fysisk medgivandeblankett till Autogiro som fylls i av kunden och skickas till dig.

 • Onlinemedgivande. Din kund kan ge tillstånd online genom en bankgodkända betalningssidor.

Pappersmedgivanden

För pappersmedgivanden finns det två standardblanketter som kan beställas från Bankgirot. Blanketten ska antingen undertecknas med ett kontonummer (blankett BG600P) eller bankgironummer (blankett BG600F).

Det finns också flexibilitet för ditt företag att designa sitt eget Autogiromedgivande. Om du väljer att göra detta, finns det obligatoriska uppgifter som ska inkluderas på blanketten. Medgivandeblanketten måste godkännas av din partnerbank innan den presenteras för kunderna.

När ett medgivande på pappersblankett har slutförts och returnerats till dig av kunden, kommer detaljerna att behöva lämnas till bankerna (se nästa avsnitt). Medgivandeblanketten måste sparas som bevis på att kunden har godkänt medgivandet.

Onlinemedgivanden

Det finns tre typer av onlinemedgivanden i Sverige:

 • Medgivande via Internetbank

 • Medgivande via hemsida

 • Medgivande via elektronisk medgivandeformulär

Medgivande via Internetbank

Med Medgivande via Internetbank kommer kunderna behöva logga in på deras Internetbank och fylla i uppgifter omkring det medgivande de vill upprätta. Du behöver därför ge kunderna de uppgifter de behöver fylla i på medgivandet. Du kommer också behöva vara upprättad att få meddelanden om när medgivandet är skapat. När du mottar ett medgivande via Internetbank så måste du godkänna eller avvisa det.

Den största fördelen med denna metod är att din bank tar hand om lagringen av medgivandet. Den största nackdelen är en lägre konverteringsgrad jämfört med att möjliggöra för dina kunder att anmäla sig på hemsidan, då kunderna måste lämna din hemsida för att logga in i sin internetbank. Om kunden gör ett fel när den upprättar medgivandet (t.ex. genom att fastställa fel betalningsbelopp), måste du be kunden att korrigera detaljerna hos sin bank.

Medgivande via hemsida

Medgivanden kan också ges genom ett elektroniskt formulär som din bank erbjuder. Du kommer behöva tillgång till Autogiro Online och vara upprättad till att motta meddelanden när ett nytt medgivande är skapat.

Den främsta fördelen med att använda denna metod är att du har möjlighet att bygga in det i ditt online registreringsflöde. Detta kommer att öka konverteringsgraden. En begränsning med denna metod är att medgivandet alltid kommer vara standardiserat - det finns mindre utrymme för ditt företag att skräddarsy det.

Medgivande via elektroniskt medgivandeformulär

Ett Medgivande via elektroniskt medgivandeformulär kan skapas av dig eller en auktoriserad leverantör. Detta formulär måste godkännas av en partnerbank, då det ska kontrolleras att det uppfyller Autogiroreglerna. Denna metod ger dig total kontroll. Du kan vara värd för medgivandet på din egen hemsida vilket förbättrar konverteringsgraden och möjliggör större anpassning. Du måste se till att ditt ekonomisystem stöder denna metod.

När betalningsinformationen och godkännandet har samlats in från din kund, måste det lämnas in elektroniskt till bankerna (se nästa avsnitt). Det finns ingen fysisk kopia av medgivandet att behålla, vilket kan göra det svårare att bevisa auktorisationen senare vid eventuell tvist.

Telefonmedgivanden

Det är värt att notera att Autogiros systemregler inte tillåter att medgivandedetaljer tas över telefon. Detta skiljer sig ifrån SEPA och brittiska Direct Debit.

Skicka in ett Autogiromedgivande till bankerna

När kunden har fullföljt ett Autogiromedgivande måste det lämnas till bankerna. Detta kommer att informera din kunds bank om medgivandet och gör att du kan ta emot betalningar mot det i framtiden.

Inskickning till banksystemet sker via Bankgirot, Autogiros clearingtjänst. Du måste skapa en fil som innehåller uppgifterna om varje medgivande som sedan måste överföras till Bankgirot.

När det är inskickat till Bankgirot kommer medgivandet vara aktivt efter 6 vardagar. När det är aktiverat kan du börja ta emot betalningar mot medgivandet.

Om något går fel under uppsättningen av medgivandet så kommer du få ett meddelande från Bankgirot.

Hantera dina Autogiromedgivanden

När ett Autogiromedviande är upprättat så kan du avbryta det genom att skicka ett annulleringsmeddelande till bankerna. Kunden kan också avbryta medgivandet direkt via sin bank.

Om du vill avbryta medgivandet utan det först begärs av kunden, måste du informera kunden om annulleringen minst 30 dagar i förväg. Det finns undantag från denna regel (t.ex. om betalaren vid upprepade tillfällen inte haft tillräckliga medel eller om bankkontot redan har stängts).

Du kommer alltid att motta ett meddelande från Bankgirot när någon form av ändringar gjorts i ett Autogiromedgivande (t.ex. om en betalare avbryter sitt medgivande).

Autogiromedgivanden genom GoCardless

GoCardless erbjuder ett optimerat flöde för dina kunder att skapa nya medgivanden:

 • Kundregistreringsflödet är optimerat med enkla betalningssidor online.

 • Inlämnandet av medgivanden till Bankgirot sköts åt dig.

 • Medgivandehanteringen är automatiserad som svar på meddelanden från Bankgirot.

För att läsa mer, besök vår hemsida.

FöregåendeVad är ett bankgironummer?