Skip to content
Länkstig
Bg Autogiro

Vad är ett bankgironummer?

Skriven av

Senast redigeradjan. 20202 minuters läsning

Ett bankgironummer är en unik identifiering för företag och organisationer som tar emot betalningar genom Autogiro. All kommunikation med Bankgirot, den centrala clearingtjänsten för Autogiro, kommer använda bankgironumret för att skapa ett register över transaktionen.

Banker kommer använda bankgironumret för att fastslå vilket namn som ska visas på kundens kontoutdrag. Bankgironumret används också för att hitta andra detaljer om betalningens upphov. Om kunden senare begär en återbetalning för betalningen, kommer bankgironumret associerat med betalningen användas för att identifiera upphovet och vem som är ansvarig för återbetalningen. I båda fallen hämtas detaljerna från Bankgiros databas.

Det är obligatoriskt att ha sitt eget bankgironummer för att avge betalningar direkt till Bankgirot. Företag utan eget bankgironummer kan fortfarande göra det indirekt genom att använda GoCardless bankgironummer.

Få ett bankgironummer

Ett bankgironummer kan utfärdas av banker i Sverige som är Bankgirotpartners. En förteckning över godkända banker kan hittas på Bankgirots hemsida. Varje bank har olika ansökningsprocesser för att få ett bankgironummer, men samtliga av dem har följande viktiga krav:

  • Expertis för att klara att leva upp till Autogiros systemregler, för att minimera inlämningsfel, och för att upprätthålla systements rykte.

  • Kontrakterad förmåga att ersätta partnerbanken mot eventuella återbetalningar.

Beslut om partnerskap avgörs slutligen av varje bank. I vissa fall kan bankerna även införa ytterligare krav utöver de som anges här.

Använda GoCardless bankgironummer

Företag utan eget bankgironummer kan fortfarande lämna in betalningar till Bankgirot via GoCardless. Detta kallas indirekt inlämning.

Indirekta inlämningar är fortfarande anslutna till ett bankgironummer, dock kommer bankgironummer ägas av GoCardless. Detta kan ta en av två former:

  • Dataförvaltning via GoCardless. GoCardless kommer att upprätta ett bankgironummer på uppdrag av företaget, men kommer fortfarande att äga bankgironumret. Kunderna kommer att se namnet på företaget på sitt kontoutdrag när betalningen imhämtas. Betalningar samlas i GoCardless kundkonto. GoCardless kommer sedan överföra alla inhämtade medel in till ditt bankkonto inom två arbetsdagar.

  • Insamling genom sammanläggning. GoCardless är en betalningsinstitution som regleras under Payments Service Directive (PSD). Betalningsinstitutioner kan inhämta betalningar under deras eget namn med ett enda bankgironummer. Dessa betalningar betalas sedan ut till dess kunder. GoCardless tillåter företag att specialanpassa delar av betalningsreferensen, vilket gör att företagets namn kan ses på kundens kontoutdrag.

I båda fallen så behöver du inte gå igenom en bank för att få tillgång till Autogiro. GoCardless uppfyller bank- och systemkraven som en del av tjänsten. Med GoCardless finns det inga kostnader som ska betalas i förväg för att ta betalningar genom Autogiro. Då betalningar samlas under ett enda bankavtal finns det också fördelar som vi ger vidare till våra kunder.

För att läsa mer om hur du tar emot Autogirobetalningar med GoCardless, besök vår hemsida.

Likheter till SEPA och Bacs Direct Debit

Bankgironumret i Bg Autogiro utgör samma roll som Krediterings-ID i SEPA Direct Debit och Service User Number i Bacs Direct Debit.

FöregåendeFå tillgång till Autogiro