Skip to content
Öppna webbplatsens navigeringsfält
Go to GoCardless homepage
Prissättning
InloggningRegistrera dig
Länkstig
Bg Autogiro

Obligatoriskt innehåll i medgivanden

Skriven av

Senast redigeradjan. 20201 minuters läsning

Det är viss information som är obligatorisk och ska framgå i samtliga Autogiromedgivanden.

Obligatorisk text

Samtliga Autogiromedgivanden måste inkludera viss obligatorisk text som ska uppges ordagrant. Den obligatoriska texten finns tillgänglig på engelska och svenska.

 1. Alternativa texter. Ditt medgivande måste inkludera en av dessa tre ”alternativa texter”. Dessa är de tre versionerna av den alternativa texten:

  • Text till medgivandeformuläret där betalaren kan välja att uppge ett bankkonto

  • Text till medgivandeformuläret där betalaren kan välja att uppge ett bankgironummer

  • Text till medgivandeformuläret där betalaren kan välja att uppge ett bankkonto eller bankgironummer

 2. Generella texter. I tillägg till den alternativa texten så ska ditt medgivande också innehålla en generell text. Den generella texten på varje medgivande kommer alltid vara densamma, oavsett om kunden uppger ett bankkonto eller bankgironummer.

Medgivandetexten måste alltid inkluderas oavsett av vilken typ av medgivande som används (på papper, genom internetbank eller elektroniskt medgivandeformulär).

Obligatoriskt innehåll

Det finns vissa detaljer som måste tas med på alla medgivandeformulär för att följa Autogiros regler:

 • Ditt företags detaljer

  • Namn

  • Företagsnummer

  • Adress

  • Ort

 • Betalarens detaljer

  • Betalarens namn

  • Person/organisationsnummer

  • Betaltjänstleverantören (t.ex. bank)

  • Kontonummer

 • Medgivandetext (som ovan)

 • Antingen Bankgirots logga eller ditt företags logga

GoCardless kan hjälpa dig att designa ett Autogiromedgivande som uppfyller reglerna. Vår API kan automatiskt fylla i ett Bankgiro-kompatibelt medgivande. Detta kommer att inkludera all ovanstående information.

För att läsa mer och registrera ditt intresse i att ta emot Autogirobetalningar, vänligen besök GoCardless hemsida.

FöregåendeFördelar med onlinemedgivanden för Autogiro