Skip to content
Breadcrumb
Bronnen

Verplichte machtigingsinformatie

Geschreven door

Laatst bewerktjan 20201 min gelezen

Dit hoofdstuk behandelt de verplichte informatie op een SEPA incasso machtiging.

SEPA incasso machtigingen moeten de volgende tekst bevatten:

1. De standaard titel: ‘SEPA incasso machtiging’.

2. De koptekst moet de volgende toestemmingstekst bevatten:

Standaard Europese incasso

“Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan (A) {NAAM VAN INCASSANT} om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en (B) aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van {NAAM VAN INCASSANT}. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact opmet uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.”

Zakelijke Europese incasso

“Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan (A) {NAAM VAN INCASSANT} om zakelijke doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag af te schrijven en (B) aan uw bank om een doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van {NAAM VAN INCASSANT}. Deze machtiging is uitsluitend bedoeld voor zakelijke incassotransacties tussen bedrijven. Na afschrijving heeft u geen recht om het bedrag terug te laten boeken. U heeft wel het recht om uw bank te vragen het bedrag niet af te schrijven van uw rekening. U kunt dit doen tot en met de dag waarop de afschrijving zou plaatsvinden.”

3. De machtiging moet ook de volgende juridische tekst bevatten:

“Uw rechten staan omschreven in een afschrift dat u kunt opvragen bij uw bank.”

SEPA incasso machtigingen moeten ook verplichte gegevens bevatten

 • Of het om een Standaard of Zakelijke Europese incasso gaat

 • Uniek machtigingskenmerk

 • Naam betaler

 • IBAN betaler

 • BIC code van de bank van de betaler

 • Naam van het bedrijf

 • Incassant ID van het bedrijf

 • Volledig adres van het bedrijf

 • Type betaling

 • Plaats en datum van tekenen

 • Handtekening(en)*

* * Het SEPA e-Mandate systeem doet dit via de online bankomgeving van de betaler, echter wordt dit door banken in de meeste landen nog niet ondersteund. GoCardless houdt uitgebreide logboeken boeken bij van de ‘elektronische handtekening’ van de klant.*

GoCardless kan je helpen bij het opzetten van machtigingen die aan de SEPA voorwaarden voldoen. We hebben ook hier in onze API een eenvoudig formulier gecreëerd met daarin een SEPA conforme machtiging. Deze machtiging bevat alle informatie zoals hierboven beschreven.

Meer weten over het incasseren van automatische incasso’s binnen Europa? Of contact opnemen met GoCardless? Ga naar de GoCardless website.

VorigeSEPA incasso machtigingen