Skip to content
Breadcrumb
Bronnen

Online betaalpagina’s

Geschreven door

Laatst bewerktaug 20213 min gelezen

Deze praktische handleiding behandelt de voorwaarden waar je aan moet voldoen om SEPA incasso te mogen aanbieden op je website.

De organisatie verantwoordelijk voor het toezicht op SEPA incasso, de European Payments Council (EPC), verklaart in een toelichtingsbrief, dat een machtiging een elektronisch document mag zijn. Deze praktische handleiding behandelt de voorwaarden waar je aan moet voldoen om zo’n elektronisch document te creëren en SEPA incasso aan te bieden op je website.

Om volledig conforme betaalpagina's te creëren voor je klanten, moet je aan al het onderstaande voldoen:

 1. Laat je betaalpagina’s lopen over HTTPS

 2. Verzamel de voornaam, achternaam, naam van de rekeninghouder en IBAN of lokale bankgegevens

 3. Laat n de voettekst van de pagina aan uw klanten weten dat betalingen worden uitgevoerd door GoCardless

 4. Laat de SEPA incasso machtiging zien voor indiening bij de bank

 5. Kom een termijn overeen voor de vooraankondiging

 6. Geef de betaler het unieke machtigingskenmerk

De GoCardless betaalpagina’s worden in deze handleiding als voorbeeld gebruikt. Je kunt ze hier volledig bekijken.

1. Laat je betaalpagina’s lopen over HTTPS

Waarom? Garandeert klanten dat gegevens beveiligd worden verstuurd

Hoe? Zorg dat je website alleen beveiligde (SSL) verbindingen accepteert

guides > images > ssl

2. Verzamel voornaam, achternaam, naam rekeninghouder en IBAN of lokale bankgegevens

Waarom? Dit is de minimale informatie die nodig is om een SEPA automatische incasso machtiging aan te maken

Hoe? Verzamel deze informatie op een betaalpagina

De naam van de rekeninghouder kan verschillen van de naam van de betaler (bijvoorbeeld bij een zakelijke transactie), maar je kan de samengevoegde voor- en achternaam voorstellen.

Als je lokale gegevens verzamelt, gebruik je deze gegevens om de IBAN van de klant uit af te leiden. Voor internationale incasso’s moet de BIC van de klant ook worden verzameld of afgeleid (tot november 2016).

Als extra optie is het handig om het e-mailadres en adres van de klant te verzamelen, aangezien je een vooraankondiging moet sturen voordat je een SEPA incasso betaling incasseert.

3. Laat n de voettekst van de pagina aan uw klanten weten dat betalingen worden uitgevoerd door GoCardless.

Waarom? Om te voldoen aan wetgeving op het gebied van gegevensbescherming moet u uw klanten op de hoogte stellen van gegevenscontrollers van derden die uw website mogelijk maken.

Hoe? U kunt dit doen door de onderstaande tekst in uw paginavoettekst weer te geven:

“Betalingen via GoCardless. Lees de privacykennisgeving van GoCardless.”

Zonder die voorafgaande kennisgeving zouden we allebei de wet kunnen overtreden. Lees hier meer.

Als dat technisch niet mogelijk is, moet u ten minste een verwijzing naar GoCardless in de privacykennisgeving van uw website opnemen. De tekst moet als volgt zijn:

“We gebruiken GoCardless om uw betalingen via automatische incasso te verwerken. Meer informatie over de manier waarop GoCardless uw persoonlijke gegevens en uw gegevensbeschermingsrechten verwerkt, met inbegrip van uw recht om bezwaar aan te tekenen, is beschikbaar op https://gocardless.com/privacy/.

Als u een partner bent, moet u ofwel de bovenstaande melding 'Betalingen via' opnemen op uw betalingspagina's of moet u de merchant minimaal de mogelijkheid om een link naar zijn privacykennisgeving te plaatsen in de fase van gedetailleerde invoer.

4. Laat de SEPA incasso machtiging zien aan de klant vóór indiening

Waarom? Bevestigt dat de machtiging is goedgekeurd door de betaler

Hoe? Laat de elektronische machtiging zien aan je klant voor je het formulier indient bij de bank

Je moet de klant een elektronische machtiging laten zien ter goedkeuring. Jij beslist over de opmaak van de machtiging, maar je moet in ieder geval de volgende velden opnemen:

 • De titel: ‘SEPA incasso machtiging’

 • De gegevens van de incassant: Incassant ID, naam, adres

 • De gegevens van de klant: naam rekeninghouder, IBAN

 • SEPA gegevens: uniek machtigingskenmerk, plaatsaanduiding, datum van ondertekening

De volgende juridische tekst moet altijd onveranderd opgenomen worden in de machtiging (behalve de naam van de incassant):

“Door ondertekening van dit machtigingsformulier, geeft u toestemming aan (A) {NAAM VAN INCASSANT} een opdracht te sturen aan uw bank om uw rekening te debiteren en aan (B) uw bank uw rekening te debiteren conform de opdracht van {NAAM VAN INCASSANT}.

U heeft ondermeer het recht op terugboeking door uw bank conform de met uw bank overeengekomen voorwaarden. Een verzoek tot terugboeking moet ingediend worden binnen 8 weken vanaf de datum waarop uw rekening werd gedebiteerd. ”

Als een klant de elektronische machtiging heeft goedgekeurd, moet je een tijdstempel creëren van de transactie en hun IP adres en een log van de transactie bewaren.

Moet je de machtiging vertalen in een andere taal? Gebruik dan de officiële vertalingen beschikbaar op de website van de European Payments Council.

5. Kom een termijn voor de vooraankondiging overeen

Waarom? Definieer de tijdlijn voor het versturen van de vooraankondiging naar je klant voor je de betaling incasseert.

Hoe? Neem het statement hieronder op in je betaalpagina.

Vooraankondigingen zijn er om ervoor te zorgen dat je klant op de hoogte is van de betaling en er genoeg geld op zijn bankrekening heeft staan. Je kunt een termijn overeenkomen met je klant, maar dit mag niet langer zijn dan 14 dagen voor de betaling. Het beste kun je een vooraankondiging 3 dagen voor de betaling sturen.

Je kunt bijvoorbeeld het volgende statement opnemen op de bevestigingspagina: “Door te bevestigen, gaat u akkoord om X dagen voor de incasso een vooraankondiging te ontvangen.”

6. Geef de betaler het unieke machtigingskenmerk

Waarom? Het kenmerk zal altijd op de bankafschriften van de klant staan, zodat hij de machtiging kan identificeren.

Hoe? Optie 1: op de bevestigingspagina:

guides > images > sepa-confirmation-reference

Het beste kun je ook een link naar de PDF van de machtiging toevoegen.

Hoe? Optie 2: neem het kenmerk op in de bevestigingsmail:

guides > images > sepa-email

Het beste kun je de volgende informatie opnemen in je bevestigingsmail:

 • Je contactgegevens

 • Een PDF van de machtiging of een link naar de PDF van de machtiging

guides > images > sepa-mandate

SEPA incasso en GoCardless

GoCardless is een end-to-end SEPA incasso aanbieder. Wij kunnen er namens jou voor zorgen dat je volledig aan alle SEPA voorwaarden voldoet. Maar we kunnen je ook door je eigen op maat gemaakte integratie leiden.

GoCardless biedt kant-en-klare betaalpagina’s die:

 • Volledig voldoen aan de SEPA regels

 • Betalers in staat stellen om, in plaats van hun IBAN, lokale bankgegevens in te vullen

 • Vertaald zijn in zes verschillende talen (en de taal van jouw klant automatisch herkennen)

 • Gepersonaliseerd kunnen worden met jouw bedrijfsnaam en logo

Wil je je eigen betaalpagina’s ontwerpen en hosten? Dan kun je de GoCardless Pro API gebruiken. Je GoCardless accountmanager helpt je met de implementatie van de SEPA richtlijnen.

Meer weten over het incasseren van automatische incasso’s binnen Europa? Of contact opnemen met GoCardless? Ga naar de GoCardless website.

VorigeSEPA incasso fouten, terugboekingen en meldingen