Skip to content
Breadcrumb
Bronnen

SEPA incasso klantbescherming

Geschreven door

Laatst bewerktjan 20202 min gelezen

SEPA incasso klanten zijn beschermd tegen verkeerd geïncasseerde betalingen.

Als een incasso incorrect of onrechtmatig is, heeft de betaler het recht om het bedrag volledig en direct te laten terugboeken.

Deze handleiding gaat over de manier waarop klanten worden beschermd, jouw verplichtingen en hoe GoCardless je kan helpen om verzoeken tot terugboeking te beheren.

Standaard Europese incasso

Standaard Europese incasso beschermt klanten op drie manieren:

 1. Vooraankondigingen - Klanten ontvangen vóór elke incasso bericht. Raadpleeg onze handleiding over betalingen incasseren voor meer informatie.

 2. Terugboeken - Klanten (aan termijn onderworpen) zijn gerechtigd om het bedrag terug te boeken bij geautoriseerde of ongeautoriseerde afschrijvingen. Zie terugboeken (hieronder) voor meer informatie.

 3. Controle - Klanten kunnen:

  • Banken instrueren hoe om te gaan met inkomende incasso’s van specifieke incassanten door een zwarte lijst (hiermee blokkeer je SEPA incasso’s van bepaalde incassanten) en een witte lijst (hiermee geef je bepaalde incassanten toestemming om betalingen te incasseren) te maken

  • Maximale bedragen en betalingsintervallen instellen

  • SEPA incasso helemaal niet meer toestaan op hun rekening

Zakelijke Europese incasso

Zakelijke Europese incasso is alleen beschikbaar voor bedrijven en biedt daarom mindere mate van bescherming:

 1. Vooraankondigingen - Klanten ontvangen vóór elke betaling bericht. Raadpleeg onze handleiding over Betalingen incasseren voor meer informatie.

 2. Terugboeken – Klanten (aan termijn onderworpen) zijn alleen gerechtigd om het bedrag terug te boeken als er sprake is van een ongeautoriseerde afschrijving. Zie terugboeken (hieronder) voor meer informatie.

 3. Validatie door de bank van de klant - omdat er geen recht op terugboeking is bij geautoriseerde betalingen moet de bank van de klant checken of een machtiging naar behoren is afgegeven en geautoriseerd door de betaler. Voor het bedrag wordt afgeschreven, moet de bank van de betaler checken of de machtigingsgegevens die meegestuurd worden met elke incasso overeenkomen met de informatie in de originele machtiging. Tot slot moet de bank van de betaler voldoen aan alle verdere verificatie instructies van de betaler.

Alle bovengenoemde beschermingsmaatregelen zijn opgelegd door de banken en vormen een intrinsiek onderdeel van het SEPA incasso systeem. Betalingen worden teruggeboekt door bank zonder overleg met de incassant.

Terugboekingen

Terugboeken zonder opgaaf van redenen (alleen voor Standaard Europese incasso)

Als klanten binnen 8 weken na de afschrijving van de SEPA incasso het bedrag terugboeken, storneert de bank het bedrag zonder dat er opgaaf van redenen nodig is.

Als een klant het bedrag terugboekt, zal de bank van de klant het volledige bedrag onmiddellijk storneren op zijn rekening. Daarna stellen ze de incassant op de hoogte van de terugboeking via ons dashboard of API met een zogenaamde Reason-code (zie onze handleiding over het Ontvangen van berichten van de bank). Het teruggeboekte bedrag wordt automatisch teruggevorderd van de incassant.

Terugboeken van ongeautoriseerde transacties voor Zakelijke Europese incasso (en Standaard Europese incasso indien niet binnen 8 weken)

Als een terugboeking betrekking heeft op een ongeautoriseerde transactie (en, onder Standaard Europese incasso, niet binnen acht weken na de betaling ingediend is), moet de klant een verzoek tot terugboeking en ondersteunend bewijsmateriaal indienen bij de bank binnen 13 maanden na de datum van afschrijving.

Een SEPA incasso wordt gezien als een ongeautoriseerde transactie als:

 • Er geen machtiging bestaat

 • De machtiging ongeldig is

 • De machtiging verlopen is (geen transacties in de afgelopen 36 maanden)

In de praktijk zal de bank van de klant altijd het verzoek van de betaler accepteren en het volledige bedrag onmiddellijk terugboeken. Daarna stellen ze de incassant op de hoogte van de terugboeking via ons dashboard of API met een zogenaamde Reason-code (zie onze handleiding over het Ontvangen van berichten van de bank). Het teruggeboekte bedrag wordt automatisch teruggevorderd van de incassant.

Geschillenbeslechting

Het kan zijn dat je het niet eens bent met een verzoek tot terugboeking. In dat geval moet je contact opnemen met de betaler om het buiten het systeem om te regelen. Een verzoek tot terugboeking onder het SEPA incasso systeem heeft geen invloed op contractuele overeenkomsten tussen de incassant en zijn klant.

SEPA klantbescherming bij GoCardless

Klanten worden overal op dezelfde manier beschermd. GoCardless helpt je wel bij het managen van verzoeken tot terugboeking door:

 • Je onmiddellijk op de hoogte te stellen als een van je klanten een verzoek tot terugboeking indient.

 • Samen te werken met jou en je klanten om de oorzaak te begrijpen, eventuele problemen op te lossen en de betaling terug te vorderen indien gepast.

Meer weten over het incasseren van automatische incasso’s binnen Europa? Of contact opnemen met GoCardless? Ga naar de GoCardless website.

VorigeBetalingen incasseren met SEPA incasso