Skip to content
Breadcrumb
Bronnen

SEPA incasso begrippenlijst

Geschreven door

Laatst bewerktjan 2020

Begrip Betekenis
Aanvaardbare equivalent Een elektronisch kanaal dat een beveiligingsniveau biedt dat als voldoende wordt beschouwd door de bank van de incassant en toegestaan in het EPC e-Operating Model voor e-Mandates.
BIC (Banking Identifying Code) Een code ontwikkeld door de International Organization for Standardization (ISO) om banken en hun branches te identificeren.
Bureau Een organisatie die automatische incasso aanvragen indient bij de bank namens een derde partij, die al dan niet een eigen Incassant ID heeft.
e-Machtiging Proces voor autorisatie van een online SEPA incasso machtiging, in plaats van met een papieren formulier.
IBAN (International Bank Account Number) International Bank Account Numbers (IBANs) zijn internationale bankrekeningnummers toegewezen aan jou en je klanten. Je kunt jouw IBAN vinden op je bankafschriften of via internetbankieren.
Incassant ID Elke incassant wordt voorzien van een eigen Incassant ID in het SEPA incasso systeem.
Indemnity claim A claim made by a paying bank to recover charged back payments from the Creditor.
Interbancaire werkdag Een interbancaire werkdag is wanneer banken open zijn voor verkeer tussen banken. De 'Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System' (TARGET) kalender wordt gebruikt om interbancaire werkdagen te identificeren. Om veelvuldige wijzigingen in de TARGET kalender te voorkomen, bijvoorbeeld door nationale feestdagen, en dus de introductie van onzekerheden in financiële markten, wordt sinds 2002 een lange termijn kalender voor TARGET sluitdagen gebruikt. Deze kalender wordt gepubliceerd door De Europese Centrale Bank.
ISO 20022 ISO 20022, de Internationale Organisatie voor Standaardisatie, gebruikt XML als het internationale standaard format voor betalingsberichten.
Kalenderdag Elke dag van het jaar.
Machtiging Een autorisatie van je klant om toekomstige betalingen automatisch te incasseren. Om een machtiging aan te maken moet je een gestandaardiseerd formulier invullen.
Machtigingsformulier Een papieren formulier die klanten moeten invullen om de machtiging te autoriseren.
Machtigingsgegevens De gegevens in de machtiging die opgenomen moeten worden in iedere incasso-opdracht.
Micro onderneming Een onderneming waar minder dan 10 personen in dienst zijn en wiens jaarlijkse omzet niet meer is dan 2 miljoen euro.
Modulus Check Een procedure om een algoritme toe te passen op een bankrekeningnummer om de geldigheid te checken.
Ongeautoriseerde transactie Een SEPA incasso is ongeautoriseerd als:
  • Er geen machtiging bestaat.
  • De machtiging ongeldig is.
  • De machtiging verlopen is (geen transacties in de afgelopen 36 maanden).
SEPA De Single Euro Payments Area (SEPA) is een initiatief van de Europese Unie om banktransacties in euro’s te vereenvoudigen.
Service User Een bedrijf goedgekeurd door een Sponsor Bank in het Verenigd Koninkrijk om BACS incasso aanvragen in te dienen.
Service User Number (SUN) Elke Service User in de UK krijgt een uniek identificatienummer van 6 cijfers voor BACS incasso.
Sponsor Bank Een bank die je toegang geeft tot SEPA incasso en je voorziet van een Incassant ID.
SEPA klantenbescherming Klantenbescherming van het SEPA incasso systeem.
Terugboeking Een betaling teruggestort naar de betaler. Klanten die een terugboeking aanvragen binnen het tijdslimiet worden onmiddellijk en volledig terugbetaald.
Uniek machtigingskenmerk Dit kenmerk identificeert een incassant bij elke machtiging ondertekend door een van zijn klanten. Het nummer moet voor elke machtiging uniek zijn in combinatie met het Incassant ID.
Vooraankondiging Aankondiging die gestuurd moet worden naar klanten voordat de betaling van hun rekening geïncasseerd wordt.
XML format XML is een taal die zowel mensen als machines kunnen lezen. Dat betekent dat als je een XML document bekijkt je informatie kunt lezen over je betaling en IBAN informatie.

VorigeVooraankondigingen versturen