Our terms of service

Connected merchant agreement

Villkor - GoCardless Connected Merchant Agreement

GoCardless ger handlare möjlighet att (bland annat) ta emot betalningar från kunder via återkommande betalningsmetoder (t.ex. autogiro). Dessa villkor, i tillägg till eventuella tillämpliga lokala tilläggsavtal, framställer villkoren för avtalet (”Avtal”) mellan ”dig” (handlaren) och GoCardless för de betalningstjänster som tillhandahålls av GoCardless. Våra villkor är alltid tillgängliga på vår webbplats och du kan alltid be oss om ett exemplar.

Avtalet är upprättat på engelska och genom att använda GoCardless-tjänsten bekräftar du att du har läst och förstått Avtalet och att du inte har några invändningar mot att det är på engelska.

Inga avtal mellan dig och dina kunder för leverans av varor och tjänster påverkas av detta avtal. GoCardless är inte involverat i de tjänster och produkter som du erbjuder dina kunder och alla eventuella tvister mellan dig och dina kunder måste göras upp direkt mellan dig och dina kunder. Om det förekommer några problem med tjänsten eller leveransen av produkter som du tillhandahåller dina kunder har du ansvaret för att lösa problemen.

GoCardless kan inte behandla kunders förfrågningar om återbetalning för varor eller tjänster som du tillhandahållit (eller inte tillhandahållit) dina kunder. Vi kan dock göra återbetalningar till dina kunder å dina vägnar om du begär det och ditt GoCardless-konto har den funktionen. Om din kund stoppar en betalning på laglig väg och inom ramen för villkoren för de betalningssystem enligt vilka GoCardless bedriver sin verksamhet måste du förklara skyldigheten att betala dig för din kund.


GoCardless SAS, WeWork - 7 rue de Madrid, Paris, 75008, Frankrike

GoCardless SAS, ett dotterbolag till GoCardless Ltd (organisationsnummer 834 422 180, R.C.S. PARIS), har godkänts av ACPR (Fransk tillsynsmyndighet för kontroll och övervakning.), Bankkod (CIB) 17118, att tillhandahålla betaltjänster.

GoCardless Ltd., Sutton Yard, 65 Goswell Road, London, EC1V 7EN, Storbritannien

GoCardless (organisationsnummer 07495895) har godkänts av Financial Conduct Authority enligt betalningstjänstreglerna 2017, registreringsnummer 597190, att tillhandahålla betaltjänster.