Skip to content
Go to GoCardless homepage
PrissättningUtvecklare
InloggningRegistrera dig

Gjord för lyckade betalningar

Success+ använder betalningsintelligens för att hantera misslyckade betalningar. Driver in i genomsnitt 70 % av misslyckade betalningar.

Kom igångBeställ ett samtal

Gå med bland de över 8 000 företag som redan använder Success+

Lifestyle Fitness
Plum logo
Neos logo
Quandoo logo
Lendwise logo
Misslyckade betalningar är undantag och inte oundvikliga
Misslyckade betalningar är undantag och inte oundvikliga

Misslyckade betalningar är undantag och inte oundvikliga

Misslyckade betalningar är ett problem för alla företag. Kunder kan oavsiktligt falla bort när deras betalningar misslyckas och 11-15 % av icke indrivna medel omvandlas till osäkra fordringar. 

Även om inte alla kunder är ovilliga att betala, ger komplexa och manuella inkasseringsprocesser varje kund samma indrivningsupplevelse. 

Success+ hanterar dina sena betalningar på ett intelligent sätt. Inkasserar automatiskt 70 % av misslyckade betalningar den dag som passar dina kunder bäst. Skapar en smidigare upplevelse för dem och ett bättre kassaflöde för dig.

70 %

genomsnittlig indrivningskvot för misslyckade betalningar

Prioritera dina kunder

Prioritera dina kunder

Rädda dina kunder från besvärliga konversationer genom att inkassera misslyckade betalningar på den dag som är bäst för dem. 70 % av företagen sa att Success+ förbättrar deras kundrelationer.

Minska din administrationsbörda

Minska din administrationsbörda

Success+ gör allt det tunga arbetet genom att automatiskt omförsöka betalningar upp till tre gånger och med synlighet över vilka betalningar som har inkasserats. 89 % av företagen sa att Success+ sparar tid.

Ökar dina intäkter

Ökar dina intäkter

Med Success+ kan du effektivt driva in mer intäkter, så att färre betalningar skrivs av som osäkra fordringar eller ofrivilligt bortfall Öka din indrivningskvot till cirka 70 %.

"Effekten var omedelbar – vi har sett att misslyckade betalningar har minskat från 3,6 % till 0,48 % på tre månader. Denna 7,5 gångers förbättring av misslyckade betalningar är mycket stor för ett snabbt växande företag som Plum och hjälper till att säkerställa en sömlös upplevelse för våra kunder.”

Elise Nunn, Verksamhetschef, Plum

Hur det fungerar…

I GoCardless instrumentpanelen eller API väljer du önskat antal betalningsförsök och tidsram

I GoCardless instrumentpanelen eller API väljer du önskat antal betalningsförsök och tidsram

I GoCardless instrumentpanelen eller API väljer du önskat antal betalningsförsök och tidsram

I GoCardless instrumentpanelen eller API väljer du önskat antal betalningsförsök och tidsram

I GoCardless instrumentpanelen eller API väljer du önskat antal betalningsförsök och tidsram
"Varje misslyckad betalning kan bli ett kundtjänstproblem, men Success+ från GoCardless har förändrat den upplevelsen."
"Varje misslyckad betalning kan bli ett kundtjänstproblem, men Success+ från GoCardless har förändrat den upplevelsen."

"Varje misslyckad betalning kan bli ett kundtjänstproblem, men Success+ från GoCardless har förändrat den upplevelsen."

Chris McQuillan, kommersiell chef, Lifestyle Fitness

Börja optimera dina betalningar idag

Kom igångBeställ ett samtal