Bg Autogiro: En guide till regelbundet återkommande betalningar i Sverige

Autogiro är det direktbediteringssystem som används för att ta emot betalningar i SEK i Sverige. Systemet drivs av Bankgirot, som är clearingtjänsten som används vid interbankbetalningar i Sverige.