Europese Incasso: Een handleiding

Europese incasso is een pan-Europees automatisch incasso systeem. Met deze geautomatiseerde betalingsmethode kunnen bedrijven eurobetalingen incasseren van rekeningen in 34 SEPA landen.